Omnimark steunt met het beletteren van de War Child trein

juni 2013 Spoorvervoerder Arriva heeft de laatste naamloze trein op de Vechtdallijnen de naam War Child gegeven. Onderdeel van de actie "geef onze nieuwe treinen een naam" was de veiling voor deze laatste benaming voor de stichting War Child. Een onbekende bieder bood € 64.500 en koos ook de naam War Child.

Het bedrag is niet alleen ter beschikking gesteld aan War Child, met de naam van dit treinstel die tot en met 2027 op dit traject rijdt levert het ook extra zichtbaarheid en bekendheid op voor deze hulporganisatie. De naamsvermelding wordt zichtbaar bij meer dan 350.000 reizigers per jaar, 1,7 miljoen inwoners en ruim 1 miljoen toeristen per jaar. 

War Child zet zich in voor een beter leven van honderdduizenden oorlogskinderen. Met het bedrag kan War Child 5.375 oorlogskinderen helpen.

War Child; "We helpen ze met het verwerken van hun ingrijpende ervaringen, het weer contact durven maken met andere mensen en het opbouwen van zelfvertrouwen. We zorgen ervoor dat ze leren lezen, schrijven, rekenen of een vak leren. En creëren een veilige omgeving waar ze weer tot zichzelf kunnen komen en een stabiele en vooral vreedzame toekomst kunnen opbouwen." 

War Child

Treinen met een naam

Arriva verzorgt in opdracht van de provincies Overijssel en Drenthe en de Regio Twente het treinvervoer in het Vechtdalgebied. Ook in deze regio hebben alle treinen een naam gekregen. Door de treinen een naam te geven wordt het echt een product en dienst van de regio en wordt het openbaar vervoer op een sympathieke manier onder de aandacht gebracht. Het zijn namen van personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt in de regio of er zijn geboren. Voor de namenwedstrijd die is uitgeschreven voor de Vechtdallijnen in september 2012, werden ruim 600 namen voorgesteld in elf categorieën. Gekozen namen zijn onder andere Ilse DeLange en Herman Brood.

Arriva