verantwoordelijkheid die wij hebben als het gaat om werk, mens en omgeving

Als bedrijf en werkgever hebben wij een economische positie en een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ieder individu en elke organisatie kan een bijdrage leveren aan een beter leefklimaat en milieu. Wij willen meer doen om zo ook onze aansluiting te houden met toekomstige generaties. Sinds 2012 zijn wij al gestart met het toevoegen van Elektrische Voertuigen aan ons wagenpark. In 2019 zijn wij gestart met een vitaliteitsprogramma voor onze medewerkers. Elk jaar schenken wij 1% van onze winst aan goede doelen, die wij in overleg met onze collega's uitkiezen.

Ons MVO beleid bestaat uit vier hoofdpunten

  • Ominmark medewerkers
  • Veiligheid & Ergonomie
  • Energie & Milieu
  • Omgeving & Maatschappij

Vitaliteits programma

Wij zijn gestart met een integraal vitaliteitsprogramma voor onze medewerkers. Zowel fysieke- als mentale gezondheid achten wij belangrijk om daarmee de duurzame inzetbaarheid van onze mensen zo goed mogelijk te faciliteren. Vanuit HR werken wij op diverse vlakken samen met experts om ons daarbij te helpen. Zowel begeleiding of coaching van de mensen behoren tot de mogelijkheden als opleidingen. Daarin nemen wij mee de organisatie van de toekomst en waar wij nu staan. Op die wijze willen wij de inzetbaarheid van onze mensen, ook naar de toekomst toe, voor een ieder van hen optimaal ondersteunen.

Quick Response Manufacturing

Om aanlsuiting te houden met de continue veranderende wereld en klant belevingen zijn wij gestart met inrichting van onze processen op basis van QRM methodiek. Deze methodiek speelt ook in op actuele organisatie uitgangspunten bekend als "teal-spyral dynamics" aspecten en zelfsturing / self organisation.

Deze inzet op HR innovaties worden mede ondersteunt door Min. van Sociale zaken en werkgelegenheid met een Europese ESF subsidie.

 

individuele prestaties

Naast de hoofdpunten in de MVO-index nemen wij als organisatie initiatieven die met name een maatschappelijk belang hebben. Dit zijn veelal niet vooraf bepaalde acties die wij wel ondersteunen vanuit onze rol in de maatschappij en onze omgeving. 

100% Electric Vehicle

Van 100% oplosmiddelenvrij naar 100% PVC vrij

lees meer

MVO beleidsverklaring (45,7 KB)